ساعت به وقت افغانستان

 

رادیو آزادی

افغان ستار

1TV kabul

اخبار از تلویزیون طلوع

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

 

Miniatyrbilde

وادی ګرګ ها 

سریال حسن و حسین رضی الله عنهم

سريال داستان جومونگ

تلاوت قرآن کريم با ترجمه دری

محمدالله ناقــــد

سخنرانی های جناب عبدالسـتار سيرت
نجیب الله تخاری
احمدصیام روؤفی
برنامه اســـلامی امـت وســـط
استاد عبدالقیوم ناصری

مقال یا که ضرب المثللر

 نام سال ها به حساب دهقانی

نتایج نهائی تصدیق شده انتخابات ولسی

جرگه سال ۱۳۸۹ افغانستان

Takhar Province